• Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit - Risico's en bescherming

      Laan, A. van der; Blom, M.; Bogaerts, S. (WODC, 2007)
      Dit is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit. Dit onderzoek is verricht in een representatieve groep van jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar. In totaal zijn aan deze jongeren 33 verschillende delicten voorgelegd die betrekking hebben op vernielingen, vermogens-, gewelds-, drugs- en internetdelicten. In deze studie is tevens de relatie van delinquentie met risico- en beschermende factoren onderzocht. Daartoe zijn risico en beschermende factoren gemeten in de domeinen van het individu, het gezin, de school, de vriendengroep en de buurt. Deze publicatie is uitgegeven in de nieuwe serie Fact sheet (nr. 2007-1). De tekst van het volledige rapport is te vinden in het vak 'Links' aan de rechterzijde.