• Zelfcontrole en externaliserend gedrag bij kleuters

      Beek, C. van de; Karreman, A.; Junger, M.; Dekovic, M.; Aken, C. van; Verhoeven, M.; Doreleijers, Th.A.H. (WODC (subsidie), 2008)
      Het algemene doel van deze studie was bij 4-jarige jongens te onderzoeken of de ontwikkeling van zelfcontrole belangrijk is voor verschillende aspecten van externaliserend gedrag. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de mate van zelfcontrole samenhangt met opvoedingskenmerken en het functioneren van het parasymptisch zenuwstelsel.