• Zeeroof

      Eklöf Amirell, S.; Bruyneel, M.; Honoré Naber, H.A. l'; Liss, C.; Knoops, G.G.J.; Ginkel, B. van; Hemmer, J.; Kamerling, S.; Putten, F.-P. van der (WODC, 2009)
      ARTIKELEN: 1. S. Eklöf Amirell - Zeeroof in Afrika; mondiale en lokale verklaringen voor piratenactiviteit in Nigeria en Somalië 2. M. Bruyneel - Trends in piraterij op zee; verschillen tussen Zuidoost-Azië en Somalië 3. H.A. L'Honoré Naber - Hoe koopvaardijschepen te beschermen tegen zeeroverij? 4. C. Liss - De privatisering van de bestrijding van zeeroof 5. G.G.J. Knoops - Internationale piraterij: naar een supranationale rechtsgang? 6. B. van Ginkel, J. Hemmer, S. Kamerling en F.-P. van der Putten - Op zoek naar oplossingen voor Somalische piraterij 7. Internetsites SAMENVATTING: Zeven jaar geleden besteedde Justitiële verkenningen aandacht aan het fenomeen 'Criminaliteit op zee'. Anno 2009 is het beeld van destijds compleet veranderd. Het aantal piraterij-aanvallen is in Zuidoost-Azië (de Indonesische wateren) flink gedaald onder invloed van economische groei, intensiever toezicht van de nationale kustwachten en nauwere maritieme samenwerking tussen de kuststaten in de regio. Dat de piraterij op zee desondanks niet is afgenomen komt in belangrijke mate voor rekening van zeerovers die opereren vanuit Somalië, in het bijzonder de regio Puntland. In dit themanummer is er in de eerste plaats aandacht voor de lokale en mondiale oorzaken en achtergronden van zeeroof. In lijn met de actualiteit ligt de nadruk op piraterij in Afrika. Daarnaast komen de preventie en bestrijding van piraterij op verschillende niveaus aan de orde.