• Wetenschappelijk onderzoek en beleid

      Unknown author (WODC, 1979)
      Het is niet de eerste keer dat in Justitiële Verkenningen aandacht wordt besteed aan problemen van wetenschappelijk onderzoek als element voor besluitvorming van justitieel beleid. Sinds 1975 is in dit blad jaarlijks een artikel aan dit onderwerp gewijd door resp.: dr. W. Buikhuisen (Justitie en wetenschap), dr. D.W. Steenhuis (Wetenschap en communicatie), dr. J.J.M. van Dijk (Nogmaals wetenschap en beleid) en dr. A. Coster (Beleidsrelevant onderzoek). Het inleidende artikel getiteld: 'Wetenschap en beleid', is dan ook een voorlopig sluitstuk van een reeks.