• Weten wat er speelt - De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid

      Schol, M.; Struiksma, N.; Winter, H.; Visser, F. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2013)
      De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is: Wat is de informatiebehoefte van burgemeesters en van colleges van burgemeester en wethouders als het gaat om sociale veiligheid en de handhaving van de openbare orde, wat is de daadwerkelijke informatiepositie en hoe kan een eventuele kloof tussen behoefte en praktijk verklaard worden? INHOUD: 1. Inleiding 2. Juridische context van informatie-overdracht 3. De informatiebehoefte en -positie van burgemeesters 4. De positie van het college van burgemeester en wethouders 5. Relevante factoren voor een adequate informatieverstrekking 6. Conclusies en slotbeschouwing