• Wet en werkelijkheid - Bevindingen uit evaluaties van wetten

      Klein Haarhuis, C.M.; Niemeijer, E. (WODC, 2008)
      Het aantal uitgevoerde wetsevaluaties in Nederland stijgt gestaag. Hiermee groeit eveneens de behoefte aan een systematisch overzicht van de opgedane evaluatiebevindingen. Met onderhavige synthese wordt beoogd om inzicht te krijgen in (a) de methodische kwaliteit van alle traceerbare en volledige Nederlandse (ex post) wetsevaluaties over de periode 1998-2005; en (b) de inhoudelijke bevindingen uit deze evaluaties. De synthese van de inhoudelijke bevindingen omvat zowel de werkingsprocessen van wetten als hun doelbereiking en effectiviteit. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode, opzet en uitvoering 3. Wetsevaluatie in Nederland (1998-2005) 4. Wetten en doelbereiking naar interventie 5. Doelbereiking 6. Mechanismen 7. De invloed van context 8. Conclusie en nabeschouwing