• Werkzaamheid van de Halt-afdoening

      Buysse, W.; Abraham, M.; Hofstra, D.; Dijk, B. van (DSP-groep, 2017)
      De Halt-afdoening is begin jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld in Rotterdam als een buitenstrafrechtelijke interventie met als doel jongeren die zich voor het eerst schuldig maakten aan vandalisme snel een passende sanctie te geven. In de jaren negentig is Halt op initiatief van het toenmalige ministerie van Justitie landelijk ingevoerd en krijgt het een wettelijke status door de afdoening vast te leggen in het jeugdstrafrecht (Wetboek van Strafrecht, artikel 77e.) dat als algemeen uitgangspunt heeft het voorkomen van recidive. Per 1 januari 2013 is de Haltsector omgevormd naar één landelijke organisatie, waarbij een belangrijke doelstelling was om een verdere uniformering van de Halt-afdoening te bewerkstellingen. In dit onderzoek wordt de volgende probleemstelling onderzocht: Hoe werkt de Halt-afdoening en hoe kan de Halt-afdoening verbeterd worden? INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet 3. Doelen en kernelementen Halt-afdoening 4. Werkzaamheden kernelement Halt 5. Werkzaamheid kernelement bij specifieke doelgroepen 6. Vergelijkbare interventies 7. Samenvatting en conclusies