• Werkstraffen: succes verzekerd? - Succes- en faalfactoren bij werkstraffen van meerderjarigen

      Lünnemann, K.; Beijers, G.; Wentink, M.; Tan, S. (medew.); Junger-Tas, J. (medew.); Oomens, H. (medew.) (WODC, 2005)
      Dit is een verslag van een onderzoek naar het verbeteren van de uitvoering van werkstraffen die aan volwassenen worden opgelegd of aangeboden. De bedoeling is het verhogen van het aantal succesvol afgeronde werkstraffen en een strafrechtelijk vervolg geven aan mislukte werkstraffen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar drie groepen werkgestraften. - Werkgestraften die niet starten met de werkstraf; - Werkgestraften die wel een intakegespreke hebben gehad, maar de werkstraf niet hebben voltood; - Werkgestraften die de werkstraf daadwerkelijk hebben afgerond (voltooid).