• Werklast versnelling handelszaken

      Eshuis, R.J.J.; Es, M.N. van (WODC, 2000)
      Onderwerp van deze notitie is het extra werk dat door rechtbanken moet worden verricht ten gevolge van geplande maatregelen die tot een kortere doorlooptijd in civiele handelszaken moeten leiden. Hiertoe is een achtergrondstudie verricht naar de voorraden civiele handelszaken, en naar de effecten van de competentiegrensverschuiving op de instroom en het verstekpercentage. Vervolgens wordt er een prognose gemaakt van het effect van twee specifieke maatregelen ter versnelling, de termijnverkorting en de beperking van repliek en dupliek. Met het oog op de werklast van de gerechtshoven wordt eveneens vastgesteld tot hoeveel extra appelzaken de versnellingsoperatie leidt. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het totale werklasteffect 3. Het effect van twee specifieke maatregelen 4. De extra appèlzaken 5. Slotbeschouwing