• Wegenverkeerswet 1994 - Evaluatie van de wijzigingen 1998

      Molenaar, D.E.G.; Groen, P.P.J.; Mein, A.G.; Wartna, B.S.J.; Blom, M. (WODC, 2004)
      In welke mate maken politie, officieren van justitie en rechters gebruik van de nieuwe mogelijkheden in de Wegenverkeerswet, en is dit zoals beoogd door de wetgever? Wat zijn de eventuele knelpunten en hoe zouden deze opgelost kunnen worden? De belangrijkste resultaten en conclusies zijn de volgende: Het aantal ingevorderde rijbewijzen wegens ernstige snelheidsovertredingen is sterk gestegen. Politie en Openbaar Ministerie beoordelen de nieuwe invorderingsregeling als goed uitvoerbaar en kennen deze een belangrijke signaalwerking toe. Er bestaat enige twijfel over de toegevoegde waarde van het hogere strafmaximum voor het veroorzaken van een ongeval en de toevoeging van de strafverzwarende grond van excessieve snelheidsovertreding. INHOUD: 1. Inleiding 2. Vervolging en berechting 3. Invorderingen