• De Inrichting Stelselmatige Daders

      Unknown author (WODC, 2009)
      ARTIKELEN: 1. M. van Ooyen-Houben en M. Goderie - Veelplegers terug bij af? De ISD in retrospectief 2. B.C.J. van Velthoven en D.E.G. Moolenaar - Loont de SOV/ISD-maatregel? Een eerste verkenning 3. S. Struijk - De ISD-maatregel in wetshistorisch perspectief 4. M. Weevers en C. Bijleveld - Schipbreukelingen van de maatschappij? 5. W.M.E.H. Beijers en L.S.M. Rutjens - Tussen hoop en vrees; ISD'ers aan het woord 6. K.D. Lünnemann - Met de blik van de rechter; juridische overwegingen aangaande de ISD-maatregel 7. Internetsites. SAMENVATTING: Dit themanummer behandelt o.a. de geschiedenis en achtergronden van de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) en de voorloper daarvan, de maatregel Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV).