• Webdossier bij jubileumnummer Justitiële verkenningen (2014/06)

      Buikhuisen, W.; Stokkom, B.A.M. van (WODC, 2014)
      BIJLAGEN: 1. Codeerschema en conversietabel 2. JV-relevantiemaatlat 3. Overzicht van JV-themanummers 1975-2014 4. Overzicht Varianummers 1975-1986 5. W. Buikhuisen - Strafgevoeligheid, socialiseerbaarheid en de weg naar chronische criminaliteit (in: Justitiële verkenningen, Carrièrecriminaliteit, nr. 4 1988, p. 53-77) 6. B.A.M. van Stokkom - Ontwikkelingen binnen Justitiële verkenningen. Feiten en fantomen (in: Rechtsverzorging en wetenschap. Een plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid van J. Junger-Tas, Aalberts e.a. (red), WODC Onderzoek en Beleid 132, Arnhem, Gouda Quint 1994, p. 15-20)