• Wat werkt in Nederland en wat niet? - Een meta-analyse van Nederlands recidiveonderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies

      Wartna, B.S.J.; Alberda, D.L.; Verweij, S. (WODC, 2013)
      Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw worden in Nederland recidivemetingen verricht om de effectiviteit van strafrechtelijke interventies te helpen bepalen (Wartna, 2000). Inmiddels zijn er 150 tot 200 van dergelijke effectevaluaties verricht. Omdat het doorgaans gaat om kleinschalige studies gericht op specifieke dadergroepen, hebben de evaluaties weinig tot geen algemene kennis opgeleverd over de toepassing van straffen en maatregelen in Nederland. Een systematische samenvatting van de resultaten van de diverse studies kan hierin wellicht verandering brengen.