• Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker - Wat we van Engeland en Duitsland kunnen leren in het kader van modernisering strafvordering

      Klip, A.H.; Peristeridou, C.; Vocht, D.L.F. de (Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2019)
      Het onderzoek is gebaseerd op de volgende probleemstelling: “Wat kan worden geleerd van een vergelijking van de werking in de praktijk van de regeling van het strafprocesrecht en haar werking in Engeland en in Duitsland?”Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar drie aspecten: - De wens om sneller tot een rechterlijke of buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten te komen (versnelling), - De aanpassing van het strafproces aan de digitalisering van de samenleving en - De vereenvoudiging van procedures.Het onderzoek beoogt voorbeelden te verkennen en te beschrijven die laten zien hoe in Engeland en Duitsland een sneller, digitaler en eenvoudiger strafproces wordt gerealiseerd. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Engelse en het Duitse strafrechtsysteem 3. Versnelling, digitalisering en vereenvoudiging 4. Constateringen