• Wat niet weet, wat niet deert - een evaluatieonderzoek naar de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk

      Winter, H.B.; Jong, P.O. de; Sibma, A.; Visser, F.W.; Herweijer, M.; Klingenberg, A.M.; Prakken, H. (WODC, 2008)
      Dit is het vervolgonderzoek op de literatuurstudie/knelpuntenanalyse, waarin de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in de praktijk centraal staat. Op deze wijze vormen de beide delen van de evaluatie gezamenlijk een wetsevaluatie waarin aandacht is geschonken aan theorie, literatuur en praktijk. Anders dan het knelpuntenonderzoek is dit evaluatieonderzoek empirisch georiënteerd. Onderzocht wordt of de knelpunten zich in de praktijk daadwerkelijk voordoen. Bovendien wordt beschreven hoe de informatie-uitwisseling verloopt en wat partijen zich daarbij voorstellen. De twee casestudies hebben betrekking op: een veiligheidshuis en een project behandel- en woonvoorziening binnen de geestelijke gezondheidszorg.