• Wat is regeldruk? - Een verkennende internationale literatuurstudie

      Gestel, R.A.J. van; Hertogh, M.L.M. (WODC, 2006)
      In het onderzoek is geïnventariseerd welke betekenissen aan het begrip regeldruk worden toegekend in de Nederlandse en internationale literatuur, welke theoretische uitgangspunten daarbij van belang zijn en of er op regeldruk gelijkende concepten bestaan. De volgende selectie van landen is bij de onderzoek betrokken: Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Europese Unie.