• Wat er speelt - de positie van makers en uitvoerend kunstenaars in de digitale omgeving

      Weda, J.; Akker, I.; Poort, J.; Rutten, P.; Beunen, A.; Risseeuw, P. (medew.) (Universiteit van Amsterdam - Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO), 2011)
      In dit rapport staan de volgende vragen centraal: Wat zijn de meningen van individuele makers en uitvoerend kunstenaars over de digitale ontwikkelingen, mede in relatie tot bestaande vormen van distributie en de rol van het auteursrecht daarin? Wat vinden de makers van de (nieuwe) mogelijkheden tot het exploiteren van hun werk en hun relatie tot commerciële exploitanten, zoals uitgeverijen en platenmaatschappijen? Wat zijn de meningen van de makers over het functioneren en de rol van collectieve beheersorganisaties en de wijze waarop zij ingaan op digitale ontwikkelingen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Digitale distributie en exploitatie 4. Exploitatiecontracten 5. Filesharing, remixing en DRM 6. Collectieve beheersorganisaties 7. Profielen van makers en uitvoerend kunstenaars 8. Conclusie