• Thuis onder voorwaarden - Wat deskundigen verwachten van de effecten van de wijziging voorwaardelijke machtiging Wet BOPZ

      Land, H. van 't; Ruiter, C. de (WODC, 2006)
      De voorwaardelijke machtiging Wet BOPZ (een rechtsinstrument dat de mogelijkheid biedt om iemand, in plaats van een gedwongen opname, ambulant te behandelen indien hij zich aan de voorwaarden houdt) wordt als gevolg van een zeer recent arrest van de Hoge Raad gewijzigd opdat het toepassingbereik van dit instrument wordt uitgebreid. De volgende vragen staan in dit onderzoek centraal: 1. Hoe beoordelen betrokken partijen (rechters, officieren van justitie, psychiaters) de bruikbaarheid van de voorgestelde wetswijziging? 2. In hoeverre zijn zij van mening dat de voorgestelde wetswijziging daadwerkelijk het beoogde effect zal opleveren?