• Waarom dalen de inningspercentages van transacties en geldboete-vonnissen?

      Berkhout, E.; Heyma, A.; Leeuwen, M. van; Berkhout, P. (medew.); Zijderveld, C. (medew.); Brouwer, N. (medew.) (WODC, 2005)
      Het innen en afdoen van boetes (vonnissen) is de primaire taak van het CJIB. Het CJIB spreekt elk jaar doelstellingen af met de eigenaar en de opdrachtgever (DGRH, OM en DFEZ). Maandelijks doet het CJIB verslag van de realisatie van de innings- en afdoeningspercentages. Sinds medio 2000 wordt een daling van de inningspercentages van de transacties en boetevonnissen waargenomen, terwijl tegelijkertijd het inningspercentage van sancties in het kader van de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) over dezelfde periode constant is gebleven. Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan welke maatschappelijke factoren (economische ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, (justitieel beleid)) hieraan ten grondslag liggen.