• Waarheidsvinding

      Bunt, H.G. van de; Myer, E.; Vries, G.H. de; Muller, E.R.; Geveke, H.; Fijnaut, C.; Nelen, J.M.; Eshuis, R.; Haenen, M. (WODC, 2002)
      ARTIKELEN: 1. H.G. van de Bunt - De onderste steen; enkele kanttekeningen bij het primaat van het strafrecht in de waarheidsvinding 2. G.H. de Vries- Wat is waarheid? Een filosofische benadering 3. E. Myjer - Strafrechtelijk onderzoek en waarheidsvinding 4. E.R. Muller - Waarheidsvinding en parlementair onderzoek 5. H. Geveke - De staat van commissies; tussen politiek en waarheidsvinding 6. C. Fijnaut - Parlementaire politiek en wetenschappelijk onderzoek; een uitdagende ervaring 7. J.M. Nelen - Dansen op het slappe koord; wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde criminaliteit 8. R. Eshuis - Speelveld voor onderzoek 9. M. Haenen - Waarheidvinding en journalistiek SAMENVATTING: Medio 2001 verscheen het rapport Post-Fort; evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999) van de hand van de onderzoekers Van de Bunt, Fijnaut en Nelen. In dit rapport wordt uiteengezet op welke wijze politie en justitie in de periode 1996-1999 hebben getracht om de ware toedracht van de IRT-affaire te achterhalen. Naar aanleiding van de publicatie van het rapport werd door de sectie criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en het WODC op 11 december 2001 een studiedag georganiseerd onder de titel Zoektochten naar 'dé Waarheid'. In dit nummer zijn de bijdragen van de diverse inleiders gebundeld.