• Van tevredenheid naar kwaliteit - een meetinstrument voor de slachtofferzorg

      Mierlo, F. van; Pemberton, A.; Tol, R. van (medew.) (WODC, 2009)
      De afgelopen decennia is er veel gebeurd ter verbetering van de positie van het slachtoffer in het strafrecht. Momenteel wordt door het Ministerie van Justitie gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en organisatie van het bestaande (evenals aan differentiatie naar groepen slachtoffers). Een en ander is omschreven in het recente plan ‘Slachtoffers centraal. Kwaliteitsimpuls uitvoering slachtofferondersteuning’ (april 2007). Het onderhavige onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van een betrouwbaar en valide meetinstrument voor de door slachtoffers ervaren kwaliteit van de justitiële slachtofferzorg in Nederland.