• Van schuld naar schone lei - Evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen

      Jungmann, N.; Niemeijer, E.; Voert, M.J. ter (WODC, 2001)
      Op 1 december 1998 is de Wet Schuldsanering natuurlijke personen (Wnsp) in werking getreden. De wet geeft burgers en kleine ondernemers met problematische schulden een kans op een schuldenvrije toekomst, een 'schone lei'. Schuldenaren kunnen een beroep doen op de Wnsp als een vrijwillige -een zogenaamde minnelijke- afbetalingsregeling met schuldeisers is mislukt. De rechtbank beoordeelt of een schuldenaar voor de Wnsp in aanmerking komt. Onder toezicht van een rechter-commissaris en een bewindvoerder moeten schuldenaren in  doorgaans drie jaar zoveel mogelijk van hun schulden aflossen. Als zij zich aan de wettelijke verplichtingen houden, worden na drie jaar de resterende schulden kwijtgescholden. Dit rapport belicht zowel de minnelijke schuldhulpverlening als de Wnsp. Het geeft een beeld van de schuldenaren, de schuldeisers en de  uitvoeringspraktijk van schuldregelingen. Daarnaast gaat het in op de vraag in hoeverre de doelstellingen van de wet worden gehaald. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het minnelijk traject 3. Het wettelijk traject 4. Conclusies