• Van interventie tot stoppen met misdaad

      Bottoms, A.E.; Geest, V. van der; Werdmölder, H.; Ooyen-Houben, M. van; Nas, C.N.; Mulder, J.; McNeill, F.; Anderson. K.; Colvin, S.; Overy, K.; et al. (WODC, 2011)
      ARTIKELEN: 1. A.E. Bottoms - Actief volwassen worden; een verklaring voor de daling in criminaliteit onder jonge volwassenen 2. V. van der Geest - Werk doet delinquentie afnemen 3. H. Werdmölder - Stoppen met crimineel gedrag; een kwalitatief, longitudinaal onderzoek naar Marokkaanse en Nederlandse mannen met een crimineel verleden 4. M. van Ooyen-Houben, C.N. Nas en J. Mulder - What Works en What goes Wrong? Over evidence-based beleid in de dagelijkse praktijk 5. F. McNeill, K. Anderson, S. Colvin, K. Overy, R. Sparks en L. Tett - Kunstprojecten en What Works; een stimulans voor desistance? 6. B. Vogelvang - Familierelaties en het stoppen met misdaad; aangrijpingspunten voor het reclasseringswerk 7. Internetsites. SAMENVATTING: De artikelen in dit themanummer gaan dieper in op vraagstukken rondom de levensloop/ontwikkeling van delinquenten en delinquent gedrag en gedragsinterventies voor (ex-)gedetineerden. Ook de rol die de reclassering kan spelen, komt aan de orde.