• Van boeven vangen naar preventie van milieudelicten - Het rendement van een alternatief traject in het milieustrafrechtelijk onderzoek

      Schaapman, M.H.; Aalders, M.V.C.; Nijenhuis, C.T. (medew.); Wolswijk, H. (medew) (Universiteit van Amsterdam - Centrum voor Milieurecht, 1999)
      In deze publicatie wordt verslag gedaan van de analyse van twee concrete strafzaken, Duplo en Demo, waarin een zogenaamd 'alternatief traject' werd ingezet, onder meer gericht op preventie van milieucriminaliteit. Er werd vooral gekeken naar in hoeverre en op welke wijze het rendement van milieustrafrechtelijk onderzoek, opgevat als de strafrechtelijke, bestuurlijke en preventieve resultaten, afgezet tegen de verrichte inspanningen, beïnvloed wordt door 1) de mate waarin en de wijze waarop het proces van beslissingen al dan niet rationeel verloopt, en 2) de mate waarin en de wijze waarop informatie-uitwisseling, afstemming, overleg en samenwerking plaatsvindt binnen het opsporingsteam en tussen het opsporingsteam en de stakeholders van het onderzoek.