• Evaluatie PMJ-systeem - Van beleidsneutraal naar beleidsrijk

      Bont, P.F.H.; Homburg, G.H.J.; Rij, C. van (WODC, 2009)
      Het doel van het PMJ-systeem is om zo betrouwbaar mogelijk prognoses te maken van de instroom van zaken in justitiële ketens ten behoeve van de beleidskeuzes en de begroting. Het systeem bestaat uit twee onderdelen (1) een econometrisch model (een verklarend tijdreeksmodel) dat leidt tot beleidsneutrale ramingen en (2) een beleidsrijke kop. In de beleidsrijke kop wordt met name het effect van voorgenomen maatregelen bepaald. In feite gaat het om twee verschillende ramingen met geheel verschillende methodieken, waarvan de uitkomsten bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de prognose voor de capaciteitsbehoefte in de justitiële keten in de komende jaren. Dit onderzoek betreft de evaluatie van de PMJ-methodiek. De evaluatie beperkt zich tot de veiligheidsketen en de rechtsbijstand in civiele zaken.