• Van bejegening tot vertrek - Een onderzoek naar de werking van vreemdelingenbewaring

      Alphen, B. van; Molleman, T.; Leerkes, A.; Hoek, J. van (WODC, 2013)
      Deze studie omvat twee delen. In het eerste deel wordt onderzocht hoe de vreemdelingen de detentieomstandigheden waarderen en wat daarin de bijdrage kan zijn van het personeel. In het tweede deel wordt gekeken of er een verband bestaat tussen de blootstelling aan vreemdelingenbewaring en de wijze waarop de detentieomstandigheden worden ervaren enerzijds en de mate waarin vreemdelingen medewerking verlenen aan hun terugkeer anderzijds. INHOUD: 1. De tenuitvoerlegging van de vreemdelingenbewaring 2. De veronderstelde relatie tussen personele factoren en de detentiebeleving van gedetineerden 3. Methoden met betrekking tot deel 1 van het onderzoek 4. Veronderstelde determinanten van de bejegeningstijlen en de detentiebeleving getoetst 5. De relatie tussen het verblijf in de vreemdelingenbewaring en de vertrekbereidheid van gedetineerde vreemdelingen 6. Methoden met betrekking tot deel 2 van het onderzoek 7. Determinanten van de ontwikkeling van de vertrekbereidheid van ingeslotenen getoetst 8. Conclusie en aanbevelingen