• Update liquidaties 2019

      Gestel, B. van; Kouwenberg, R.F. (WODC, 2019)
      Om de Tweede Kamer en de samenleving goed te kunnen informeren over de aard en omvang van liquidaties in Nederland is een doorlopende wetenschappelijk verantwoorde monitoring gewenst. Als vervolg op de uitgevoerde verkennende studie naar liquidaties (Verkennende voorstudie liquidaties, 2017 - B. van Gesteld m.m.v. M.A. Verhoeven) zal een jaarlijkse update gemaakt worden van het aantal gepleegde liquidaties en van enkele kenmerken van de gepleegde liquidaties. Daarnaast is de vraag of zich nieuwe trends en ontwikkelingen voordoen als het gaat om het fenomeen liquidaties. Deze monitor zal bestaan uit twee tranches. De 1e tranche betreft een jaarlijkse update (projectnummers 3022 A, B en D, resp. 2019; 2020; 2021), waarvoor onderzocht wordt hoeveel liquidaties per jaar worden gepleegd en wat de kenmerken zijn van deze afrekeningen. De 2e tranche betreft een driejaarlijkse rapportage over ontwikkelingen van het fenomeen (projectnummer 3022C).Deze notitie bevat een update van die aantallen voor de jaren 2017 en 2018. Gekeken is in hoeverre de recente aantallen aansluiten bij het beeld dat al bestond. Naast het aantal liquidaties, worden in dit factsheet ook enkele andere kenmerken van gepleegde liquidaties beschreven zoals pleegplaats (regio), aantal slachtoffers en leeftijd van de slachtoffers.