• Uitvoering van de gedragsinterventie Agressie Regulatie op Maat bij jongeren met een strafrechtelijke titel

      Beerthuizen, M.G.C.J.; Wied, M.A. de; Orobio de Castro, B. (Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen, 2011)
      Agressie Regulatie op Maat heeft primair als doel de zelfregulatie van een jongere met een ernstige agressieproblematiek te verbeteren om zo de kans op recidive te verkleinen. Dit door het verminderen van dynamische individuele risicofactoren die gerelateerd zijn aan de agressieregulatie problematiek. Het is bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van 16-21 jaar met een ernstige agressieproblematiek. De interventie is vooral van toepassing op langgestrafte jongeren, jongeren met een PIJ-maatregel of met een civielrechtelijke maatregel gesloten behandeling. Een volledige procesevaluatie bleek gezien het geringe aantal deelnemers niet mogelijk, maar riep de de volgende alternatieve onderzoeksvragen op: Waarom wordt Agressie Regulatie op Maat zo weinig uitgevoerd? Welke belemmeringen zijn er voor een goede uitvoering? INHOUD: 1. Inleiding 2. Agressie Regulatie op Maat 3. Methode 4. Bevindingen 5. Conclusies en Discussie