• Uitvoering B9 regeling - Verslag werkconferentie 17-18 juni 2004

      Unknown author (WODC, 2004)
      Het verslag, in opdracht van het WODC vervaardigd, vormt de weerslag van de bovengenoemde werkconferentie over de uitvoering van de ‘B9-regeling’. Tijdens de conferentie stonden drie thema’s centraal:het vergroten van de bekendheid van de regeling en het veiligstellen van de expertise in het werken met de regeling binnen de uitvoerende instanties;het verbeteren van de onderlinge communicatie tussen de betrokken instantieshet gezamenlijk opbouwen van een dossier waarin de positie van het slachtoffer centraal wordt gesteld.De conferentie resulteerde in een blauwdruk voor een verbeterde aanpak, die ook in het verslag is opgenomen.