• Strafrechtelijke recidive van jongeren uit justitiële jeugdinrichtingen - Uitstroomperiode 1997-2003

      Wartna, B.S.J.; Kalidien, S.N.; Tollenaar, N.; Essers, A.A.M. (WODC, 2006)
      Herhaling en uitbreiding van de meting van strafrechtelijke recidive van jongeren die in de periode 1997-2003 zijn uitgestroomd uit justitiële jeugdinrichtingen. Het gaat zowel om strafrechtelijk als civielrechtelijk geplaatste jongeren, afkomstig uit opvan- en behandelinrichtingen. Dit onderzoek sluit aan op het rapport 'Jong vast', dat betrekking heeft op de uitstroomperiode 1997-2000. Doel van dit deelproject van de Recidivemonitor is het beschrijven van de ontwikkelingen in de (strafrechtelijke) recidive die volgt op een verblijf in een opvang- of een behandelinrichting. Deze rapportage is verschenen in de nieuwe serie: Fact sheet (nr. 2006-7).