• Strafrechtelijke recidive van ex-gedetineerden - Uitstroomperiode 1996-2003

      Wartna, B.S.J.; Kalidien, S.N.; Tollenaar, N.; Essers, A.A.M. (WODC, 2006)
      Herhaling en uitbreiding van de meting van strafrechtelijke recidive onder ex-gedetineerden die in de periode 1996-2003 werden ontslagen uit een penitentiaire inrichting voor volwassenen. Het onderzoek sluit aan op het rapport 'Door na de gevangenis' waarin ex-gedetineerden uit de periode 1996-1999 werden gevolgd. Doel van dit deelproject van de Recidivemonitor is het beschrijven van de ontwikkelingen in de (strafrechtelijke) recidive die volgt op een verblijf in een penitentiaire inrichting voor volwassenen. Deze rapportage is verschenen in de nieuwe serie: Fact sheet (nr. 2006-6).