• Uitstroom van strafzaken

      Braak, S. van den; Hartman, J.J.G.; Vink, M.E.; Leertouwer, E.C. (WODC, 2015)
      Dit rapport beschrijft de resultaten van het kwantitatieve WODC-onderzoek naar de aard en de omvang van de uitstroom van strafzaken uit de strafrechtketen. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen van het ministerie van Veiligheid en Justitie als reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer getiteld Prestaties in de strafrechtketen. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een analyse van de aard en omvang van de uitstroom uit de opsporingsfase en een ketenbrede analyse van de uitstroom uit de strafrechtketen vanaf het moment van instroom bij het Openbaar Ministerie (OM). Deze ketenbrede analyse omvat de fasen: vervolging, berechting en tenuitvoerlegging. INHOUD: 1. Inleiding 2. Literatuur 3. Methode 4. Resultaten deel 1: analyse van de opsporingsfase 5. Resultaten deel 2: ketenbrede analyse 6. Conclusies en discussie