• Elektronisch toezicht in Nederland - Uitkomsten van het experiment

      Spaans, E.C.; Verwers, C. (WODC, 1997)
      Dit rapport bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten van het experiment met elektronisch toezicht dat in de zomer van 1995 in het noorden van het land van start is gegaan. Aan de hand van gegevens van de reclassering, het gevangeniswezen en het Openbaar Ministerie wordt beschreven wie er voor elektronisch toezicht worden aangemeld en wie er vervolgens wel en niet onder elektronisch toezicht worden geplaatst. Aandacht wordt besteed aan de inhoud, het verloop en de afloop van het elektronisch toezicht en aan de vraag hoeveel detentie door het elektronische toezicht wordt vervangen. Interviews met personen die onder elektronisch toezicht hebben gestaan, en met huisgenoten van deze personen geven aan hoe deze 'consumenten' het elektronische toezicht hebben ervaren.