• Uitgenodigde vluchtelingen - Beleid en de maatschappelijke positie in nationaal en internationaal perspectief

      Guiaux, M.; Uiters, A.H.; Wubs, H.; Beenakkers, E.M.Th. (WODC, 2008)
      De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 'Wat is de maatschappelijke positie van uitgenodigde vluchtelingen en zijn er factoren aanwijsbaar die een bevorderende of belemmerende rol spelen bij het verwerven van deze maatschappelijke positie?' Het rapport bestaat uit drie onderdelen: Een literatuurstudie naar het beleid dat vanaf eind jaren zeventig in Nederland gevoerd is ten aanzien van de uitnodiging en opvang van vluchtelingen. Analyse van de cijfers over de arbeidsmarktpositie, onderwijsdeelname en criminaliteit van uitgenodigde vluchtelingen tussen 1999 en 2004. Een literatuurstudie naar het beleid en maatschappelijke positie van uitgenodigde vluchtelingen in negen andere hervestigingslanden (Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en Groot-Brittannië). INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse hervestigingsbeleid 3. Verwerving van een maatschappelijke positie: theoretisch beschouwd 4. De maatschappelijke positie van uitgenodigde vluchtelingen: 1999-2004 5. Uitgenodigde vluchtelingen in internationaal perspectief 6. Samenvatting en conclusies