• Uit onverdachte bron - Evaluatie van de keten ongebruikelijke transacties

      Faber, W.; Nunen, A.A.A. van (WODC, 2004)
      Dit rapport doet verslag van een evaluatief onderzoek naar de verwerking en het gebruik van informatie uit financiële en niet-financiële transacties met een ongebruikelijk dan wel verdacht karakter. Op meerdere manieren is getracht ook de niet-ingewijde lezer kennis te laten nemen van het functioneren en de inrichting van de ‘keten ongebruikelijke transacties’. INHOUD: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Introductie op de keten ongebruikelijke transacties 3. Opzet en inrichting van het onderzoek 4. 15 jaar ketenontwikkeling 5. Beleid in de keten 6. Ketenpartners in het politiek-bestuurlijke domein 7. Ketenpartners in het bestuurlijk domein 8. Ketenpartners in het bestrijdingsdomein 9. Ketenpartners: het inlichtingendomein 10. Sturing van de keten 11. Transactie-informatie: het verwerkingsproces in de keten 12. Transactie-informatie: de verwerkende systemen 13. Transactie-informatie: de resultaten van de verwerking 14. Transactie-informatie: de bijdrage aan onderzoek 15. Naar een nieuw conceptueel model