• Tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden - resultaten en vergelijking tussen twee metingen in de tijd

      More, P.A.; Weijters, G. (WODC, 2011)
      Om de stand van de reïntegratie van ex-gedetineerden op de leefgebieden identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen, schulden en contact met zorginstelling te bekijken, is de monitor nazorg ex-gedetineerden door het WODC ontwikkeld (Weijters en More, 2010). In april 2010 is over de eerste meting van de monitor gerapporteerd. In deze eerste rapportage is de situatie op de vijf leefgebieden- id-bewijs, inkomen, huisvesting, schulden, zorg - beschreven van ex-gedetineerden die in de periode 1 juli 2008 tot en met 31 december 2008 zijn vrijgekomen uit een penitentiaire inrichting (PI). De tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden richt zich op de gedetineerden die in de periode 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009 zijn vrijgekomen uit een PI. Voor de tweede meting zijn meer gemeenten benaderd met de vraag of zij informatie over de situatie zes maanden na detentie van gedetineerden die terugkeren naar hun gemeente beschikbaar hebben. De gemeenten Amsterdam, Assen, Eindhoven, Oss e.o., Purmerend en Spijkenisse hebben informatie aangeleverde over de situatie op de leefgebieden van ex-gedetineerden zes maanden na detentie.