• Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens de WBA en de WBF - Verslag van een verkennend onderzoek

      Cozijn, C. (WODC, 1989)
      Ter voorkoming van misbruik van de rechtspersoonlijkheid zijn o.a. een tweetal wetten per 1 januari 1987 in werking getreden, te weten de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) en de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij Faillissement (WBF). In beide wetten wordt het bestuur van de rechtspersoon in geval van kennelijk onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld voor bepaalde of alle onvoldane schulden van de rechtspersoon.