• Twaalfminners

      Kruithof, B.; Laan, P.H. van der; Slot, N.W.; Hoeve, M.; Weijers, I.; Wilde, E.J. de; Boendermaker, L.; Yperen, T. van; Lier, P.A.C. van; Oribio de Castro, B.; et al. (WODC, 2008)
      ARTIKELEN: 1. B. Kruithof - Overheid, kinderbescherming en 'het belang van het kind' 2. P.H. van der Laan, N.W. Slot en M. Hoeve - Jonge kinderen en delinquent gedrag 3. I. Weijers - Het gaat niet slecht met de Nederlandse jeugd 4. E.J. de Wilde - Het monitoren van probleemgedrag 5. I. Boendermaker en T. van Yperen - Gedragsproblemen bij kinderen voorkomen en verminderen 6. P.A.C. van Lier en B. Oribio de Castro - Universele preventie; de effecten van twee veelbelovende programma's 7. H. Jonkman en M. Steketee - Jong geleerd, oud gedaan; effectieve preventieprogramma's in Nederland 8. Internetsites SAMENVATTING: De huidige regering wil meer invloed uitoefenen op het welzijn en de opvoeding van kinderen. De aandacht van Justitie voor jonge kinderen (Twaalfminners) is vrij recent en concentreert zich op probleem- en regelovertredend gedrag. In de nieuwe aflevering van JV bespreken we deze trend van groeiende overheidsbemoeiienis en stellen de vraag onder welke voorwaarden een effectief preventief jeugdbeleid van de grond zou kunnen komen. Daarbij komt de rol van monitoring en het Elektronisch Kinddossier aan de orde, evenals de reactie van politie, scholen en jeughulpverleners op regelovertredend gedrag van kinderen. Er is veel aandacht voor de vraag in hoeverre regelovertredend gedrag op jonge leeftijd de kans vergroot op een criminele levenswandel. Duidelijk wordt dat het antwoord daarop niet eenvoudig is. Voorts worden verschillende interventieprogramma’s besproken, waarvan aangetoond is dat ze effectief zijn of veelbelovend. Het gaat dan enerzijds om preventieprogramma’s voor grote groepen kinderen (schoolklassen), die een breed welzijnsbevorderend effect hebben (bv. betere sfeer op school, minder pesten, betere prestaties). Anderzijds zijn er interventies gericht op kinderen die al probleemgedrag vertonen en die een vergroot risico lopen daarin te blijven steken. Last but not least wordt ingegaan op de vraag hoe het eigenlijk gesteld is met de Nederlandse jeugd. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat de Nederlandse jeugd in het algemeen gezond en gelukkig is, niet geneigd is tot extreem risicovol gedrag en bevredigende relaties heeft met gezinsleden en leeftijdgenoten.