• Recht doen aan je kind - Tussentijdse bevindingen van een kleinschalige pilot

      Geurts, T. (WODC, 2017)
      Hoe kan worden voorkomen dat kinderen de dupe worden van een vechtscheiding? De pilot 'Recht doen aan je kind: In een week nieuw perspectief voor gescheiden ouders in conflict' beoogt ouders te helpen bij het oplossen van een vechtscheiding door het aanbieden van een intensief weekprogramma. Gedurende één week worden problemen integraal – met een combinatie van hulp en recht – benaderd. Voorafgaand aan de interventie volgen ouders een voortraject van acht tot twaalf weken. Na de intensieve week volgt een nazorgtraject van maximaal zes maanden. Er zijn twee onderzoeksvragen:In hoeverre zijn ouders tevreden over het programma van de intensieve week?In hoeverre zien ouders na de intensieve week weer mogelijkheden om minder frequent en minder ernstige conflicten te hebben?