• Eén jaar 'Koppelingswet' in de praktijk - Tussenrapportage over de implementatie en het eerste uitvoeringsjaar

      Etman, O.; Korpel, J. (WODC, 1999)
      Het accent in dit eerste deel van de evaluatie is gelegd op de implementatie van de Koppelingswet. Het voorliggende tussenverslag is daarmee een beschrijving van de implementatie en een inventarisatie van ervaringen en meningen van `uitvoerders' met betrelcking tot de (eenjarige) implementatie van de wet. Deze tussenrapportage geeft gem antwoord op vragen naar bijvoorbeeld de effectiviteit of de legitimiteit van de wet. Daar zal het eindrapport van de evaluatie in 2001 uitsluitsel over dienen te geven. INHOUD: 1. Inleiding 2. De Koppelingswet 3. De evaluatie van de koppelingswet 4. Ministerie van Justitie 5. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 6. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 7. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 8. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 9. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen