• Tussenrapportage evaluatieonderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet - artikel 1.6 lid 4 Chw en artikel 1.9 Chw

      Marseille, A.T.; Graaf, K.J. de; Jansen, F.J.; Sibma, A. (medew.); Batting, M. (medew.); Blanken, G.M. (medew.) (Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2011)
      Dit is een tussenrapportage in het kader van het evaluatieonderzoek, ten behoeve van de besluitvorming over het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (Chw). Dit evaluatieonderzoek richt zich op de volgende twee bepalingen van de Crisis- en herstelwet: art. 1.6 lid 4 (uitspraak binnen 6 maanden) en art. 1.9 (relativiteitseis). INHOUD: 1. Aanleiding 2. Vraagstelling 3. Juridisch kader 4. Het voor deze tussenrapportage verrichte onderzoek 5. Onderzoeksbevindingen I: uitspraak binnen 6 maanden (art. 1.6 lid 4 Chw) 6. Onderzoeksbevindingen II: relativiteitseis (art. 1.9 Chw) 7. Onderzoeksbevindingen III: de interviews