• Tbs en recidive - Een vervolgstudie naar de recidive van ter beschikking gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1979-1983

      Emmerik, J.L. van (WODC, 1989)
      In dit rapport wordt verslag gedaan van een vervolgonderzoek naar recidive op het in 1985 gepubliceerde onderzoeksverslag TBR en Recidive in de periode 1974 t/m 1979. De volgende drie vragen stonden bij dit onderzoek centraal : a) Wat is de aard en de omvang van de recidive van tbs-gestelden tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel? b) Wat is de aard en de omvang van de recidive van tbs-gestelden na beeindiging van de maatregel? c) Zijn er samenhangen, en zo ja van welke aard, tussen de recidivegegevens en kenmerken van het delictverleden en van de periode van tenuitvoerlegging van de maatregel?