• Trendrapportage notariaat - Tarieven veel voorkomende akten: eindrapportage

      Wils, J.; Oostdijk, A. (WODC, 2004)
      Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoek ‘trendrapportage notariaat’. Na vrijlating van de notariële tarieven is het nodig zicht te houden op de ontwikkelingen van die tarieven. De tarieven geven inzicht in de toegankelijkheid van het notariaat en de mate waarin er sprake is van marktwerking.