• Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders - Toetsend onderzoek tarieven van een aantal producten

      Boogaard, R.; Nijhof, W.; Kuipers, J. (Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, 2016)
      Er is onderzoek verricht naar de vraag in hoeverre de tarieven die momenteel aan schuldenaren worden berekend, nog in verhouding staan tot de huidige integrale kostprijs van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet 3. Actualisering kostenbepalende componenten 4. Beantwoording zoekvragen 5. Slotbeschouwing