• Tariefregulering in de advocatuur - Onderzoek naar de voor- en nadelen

      Winter, H.B.; Couwenberg, O.; Akerboom, C.P.M.; Woestenburg, N.O.M.; Struiksma, T. (Pro Facto, 2015)
      De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat zijn de voor- en nadelen van het reguleren van tarieven in de Nederlandse advocatuur gelet op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en verzekerbaarheid van de rechtshulp, een goed verlopende marktwerking en kwaliteit en vernieuwing van de advocatuur en wat kan in dat opzicht van ervaringen elders (Duitsland en Zweden) en bij andere beroepsgroepen (notariaat) worden geleerd? INHOUD: 1. Inleiding 2. Kader 3. De Nederlandse advocatuur 4. Casestudy notariaat 5. Casestudy Duitsland 6. Casestudy Zweden 7. Analyse van de casestudy's 8. Voor- en nadelen van tariefregulering