• Tappen in Nederland

      Reijne, Z.; Kouwenberg, R.F.; Keizer, M.P. (WODC, 1996)
      In het onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: Hoeveel en hoe lang wordt er feitelijk in Nederland getapt op basis van artikel 125gWvSv.; Hoe is het tapregime in Nederland; In hoeverre worden het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel gehanteerd; Hoe effectief is het gebruik van de tap in Nederland? Verder is bekeken welke ontwikkelingen er gaande zijn, en in de toekomst verwacht kunnen worden op het gebied van de telecommunicatie en hoe deze ontwikkelingen de effectiviteit van het tappen zouden kunnen beïnvloeden.