• Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Zweden - Een rechtsvergelijkend onderzoek

      Antokolskaia, M.V.; Ruitenberg, G.C.A.M. (WODC, 2008)
      De doelstelling van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 is tweeledig: a. het verzekeren van de onmiddellijke terugkeer van kinderen die ongeoorloofd zijn overgebracht of worden vastgehouden in een verdragsland; b. de eerbiediging van het in een verdragsland bestaande recht betreffende het gezag en betreffende het omgangsrecht. Thans vertegenwoordigen de medewerkers van de Centrale autoriteit (CA) de in andere landen achtergebleven ouders in gerechtelijke procedures in Nederland waarin met betrekking tot het ongeoorloofde kind een teruggeleidingsbevel wordt verzocht. Nederland en Australië zijn de enige landen waarin de procesvertegenwoordiging van de achtergebleven ouder zo is georganiseerd. Dit is de rapportage van een vergelijkend onderzoek naar de functie en taken van de CA in Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Zweden.