• Taakstraffen voor minderjarigen - Toepassing en uitvoering opnieuw belicht

      Blees, L.W.; Brouwers, M. (WODC, 1996)
      Aan de hand van dossieronderzoek en interviews wordt een beschrijving gegeven van de toepassing en uitvoering van taakstraffen voor minderjarigen. Het onderzoek is uitgevoerd in zes arrondissementen waarvan twee in het bijzonder (Amsterdam en Arnhem) en betreft taakstraffen verricht in 1994. In het rapport worden tevens enkele ontwikkelingen geschetst die zich in de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan.