• TBS-behandeling geprofileerd - een gestructureerde casussenanalyse

      Nieuwenhuizen, Ch. van; Bogaerts, S.; Ruijter, E.A.W. de; Bongers, I.L.; Coppens, M.; Meijers, R.A.A.C. (Universiteit van Tilburg - Faculteit der Sociale Wetenschappen, 2011)
      Na enkele ernstige incidenten met tbs-gestelden tijdens onbegeleid verlof besloot de Tweede Kamer in 2006 een parlementair onderzoek in te stellen naar het functioneren van het tbs-systeem. Hieruit volgde o.a. de aanbeveling om meer wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandeling in de forensische psychiatrie uit te voeren. Dit rapport vormt de weerslag van een inventariserend, beschrijvend onderzoek en een kwantitatieve analyse van een representatieve steekproef van tbs-gestelden. In het eerste deel zijn de kenmerken van de onderzoekspopulatie, de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel, de vormgeving van de tenuitvoerlegging, het formele wettelijke kader, knelpunten en de vraag hoe de tenuitvoerlegging - en meer bepaald de behandeling- aansluit bij het wetenschappelijk onderzoek, beschreven. In het tweede deel zijn profielen van de groep onderzochte tbs-gestelden opgesteld. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode 3. Kenmerken onderzoekspopulatie 4. Literatuursynthese 5. Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel 6. Klinische profielen op basis van DSM-IV criteria en type indexdelict 7. Conclusie 8. Discussie