• TBR en recidive - een beschrijving van ter beschikking gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1974-1979

      Emmerik, J.L. van (WODC, 1985)
      In dit rapport komen de delictsachtergronden van de TBR-gestelden aan de orde, waarna een aantal kenmerken van de periode van tenuitvoerlegging van de maatregel wordt besproken. Daarna worden de verschillende aspecten van de recidive, en de samenhang hiervan met de delictsachtergronden en de periode van tenuitvoerlegging uiteengezet. Vervolgens wordt een aantal verschillen belicht van de populaties van de verschillende TBR-instituten. Tevens wordt aandacht besteed aan de langgestraften. Het rapport wordt afgesloten met een slotbeschouwing.